info‎ > ‎

Kdy budou úředníci odpovědní za svá rozhodnutí?

Zajímá mne, zda někdy rozumný svět dojde k názoru, že tak jako každý občan musí dodržovat zákony této země, jinak má stát právo jej potrestat, budou úředníci odpovědní za svá špatná, nebo chybná rozhodnutí.
Kdykoli slyším blábolit nějakou úřednickou mluvčí o tom, že i úředníci jsou jen lidé, pak mi není jasné, proč se jí nikdo nezeptá, proč se k nim stát tedy jako k obyčejným lidem nechováme? Proč nevidíme úředníka platícího škodu, kterou způsobil? Pokud už někdy nějaký úřad chybu uzná, pak za tuto chybu opět platíme my všichni a nikoli ten, kdo ji způsobil.
Jako soukromý podnikatel jsem odpovědný za tisíce a tisíce věcí, pokud uvedené pravidlo neznám, neomlouvá mne to. Jsem odpovědný za své činy, proč se totéž neděje i s úředníky, fízly a podobnou vrstvou.
Kdy jsme z modelu "co není zakázáno, je povoleno" přešli na model "co není povoleno, je zakázáno"?
Miliony úředníků nám diktují, co, jak a kdy máme dělat. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech stávají "jednorukými bandity", nenaleznete na úřadech lidi, kteří s vámi chtějí problém řešit (protože to ani neumí), ale hledače banálních chyb, za které je možno trestat a to nejlépe finanční pokutou, protože tak vykazují činnost a kdo vykazuje činnost, je přece z úřednické logiky potřebný. To, že se nejedná o činnost, která by společnosti cokoli přinášela, je lhostejno. Nejedná se o chybu těch úředníků, jedná se o chybu systému. Původně zde úředníci měli být ve dvou vrstvách, první větší část měla lidem pomáhat a druhá měla kontrolovat dodržování zákonů. Postupně první část úřednictva vymizela a zůstala jen represivní složka, která má pocit nadřazenosti díky pravomocem, které jim postupnými ústupky přidělujeme. Nejnepochopitelnější pro mne je skutečnost, že tito jednorucí bandité už nevidí souvislosti a ani je vidět nechtějí, stali se z nich specialisté na jeden problém bez ohledu na dopad ve společnosti. Pojďme postavit loď a po vzoru Stopařova průvodce je vyslat na cestu galaxií bez návratu.
Comments